Hur kan du som företagare använda och kommunicera med din marknad via de digitala kanaler och sociala medier som finns på bästa sätt för att nå nya och gamla målgrupper? Vi vet hur!

Våra tjänster inom marknadskommunikation via digitala kanaler

1 – Vi gör en analys för att hitta den optimala kommunikationen och positioneringen för era tjänster/produkter. Analysen utgör sedan en del av strategin som vi tar fram tillsammans med er. Det är viktigt att vi har samsyn i vad som är viktigt innan vi sätter igång.

2 – Vi hjälper dig att annonsera på Facebook, Intstagram och LinkeIn. Du kommer inte ångra dig. Det är mycket kostnadseffektivt och säljdrivande då relevant marknadsföring når rätt målgrupp.

3 – Vi lotsar er i att med hjälp av content marketing attrahera och behålla tydligt definierade besökare med ett värdefullt, relevant och konsistent innehåll. Det innebär att ni ska prata mycket om det ni kan och gör. Och prata extra mycket om det som ni kan och gör som ni vet att era kunder har nytta av.
Exempel
Brandie kan mycket om marknadsföring och marknadskommunikation via digitala kanaler och vi vet att många företag har en stor förbättringspotential när det gäller sättet som de syns. Därför är det bara det som vi pratar om på vår hemsida. Vad vi tycker i politiska frågor eller vilken mat vi helst äter, pratar vi inte så mycket om.

För att få högsta möjliga utväxling av er digital kommunikation bör ni även satsa på att sökmotoroptimera er hemsida. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med SEO >>


Varför ska ditt företag finnas på sociala medier?

Svaret på den frågan är enkel om du vill nå nya och gamla målgrupper då de flesta Svenskar använder sociala medier varje dag.
Siffror från rapporten Svenskarna och Internet visar följande statistik;
2019 var det 74% av Internetanvändarna som använder Facebook. 51% dagligen.
Motsvarande siffror för Instagram var 61% och 41%.
Och för LinkedIn visar dessa 31% och 5%.

Statistiken visar även att digital tjänster ökar generellt och det är nu fler som besöker de digitala dagstidningarna mot de traditionella papperstidningarna.
Läs hela rapporten här >>