Med Kundskap menar vi olika sätt att få nya kunder och behålla och underhålla de som man har. Vårt mål är att vara marknadschefens bästa vän. Läs mer om det här>>

För att göra detta använder vi oss av olika verktyg:

1 Undersökningar och analyser

Många företag har dålig koll på vilka som är deras målgrupp. Eller vilka som är deras bästa kunder. Detta menar vi är något som man måste analysera.
Bästa sättet att få reda på vad en kund tycker i olika frågor är att fråga honom/henne. Det är enklare än någonsin att göra snabba enkla marknadsundersökningar.

Brandie har arbetat med undersökningar och analyser sedan i slutet av 90-talet och vet vilket värde dessa kan ge.

2 Formulera erbjudandet

När ni vet vilka som är kunderna och vad de vill ha kan ni också skapa produkter och tjänster som de vill ha.

Brandie hjälper till med att;

  • affärsutveckla produkten eller tjänsten
  • utforma en genomtänkt strategi för att nå målgruppen. Här är det viktigt att tänka både utifrån och in, och inifrån och ut. Kundernas förväntan och krav på produkterna måste tillgodoses men produkten måste även kännas genuin och andas den kultur och ursprung varifrån den kommer.
  • skapa koncept och paketera kunderbjudande.
  • skapa nödvändig säljsupport till säljarna som ska sälja erbjudandet.
  • Paketeringen sker oftast i form av en kampanj, stor eller liten beroende på förväntan och ambitionsnivå.

3 Kommunicera med kunderna

Val av kommunikationskanal avgörs av budget, till vilken målgrupp, vad är det som ska säljas m.m. De kanaler som vi arbetar med och känner oss trygga i är;

  • Print, dvs allt som trycks i någon form, exempelvis annonser i traditionell media eller trycksaker att dela ut.
  • Digital kommunikation – Internet och sociala medier. På sociala medier kan ni på ett smidigt sätt marknadsföra er och samtidigt ha en direktkontakt med kunderna. Inom digital kommunikation talar man ofta om content marketing dvs att strategiskt marknadsföra något via ett värdefullt, relevant och konsistent innehåll för att attrahera och behålla tydligt definierade besökare.
  • Event där ni träffar kunderna och diskuterar ert samarbete och affär direkt.